Web sitemize hoşgeldiniz, 10 Aralık 2015

Polis Kolejine Nasıl Girilir?

Resim bulunamadı

Polis-Koleji-Giriş-

Polis Koleji için başvuru koşulları nelerdir? Polis Koleji sınavı aşamaları, sınav ve başvuru tarihleri, bilgilendirme.

Polis Koleji’ne girmek isteyen adaylar öncelikle 9 Haziran 2012 günü yapılacak olan 8. sınıflar için SBS’ye katılmak zorundadırlar. MEB tarafından yapılan SBS sınavları sonucunda alınan puanlar ve Ortaöğretim Yerleştirme Puanına göre Polis Koleji sınavına katılacak adaylar belirlenir.

2. aşama olarak Polis Koleji sınavı yapılır. Bu sınav Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılan bir sınavdır ve Orta Öğretim Başarı puanına göre belirlenen adaylar katılır. Adayların başvuruları 5-23 Mart 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarda aranan şartlar:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
* Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
* Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
* Öğrenime ara vermemiş olmak,
* Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
* İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
* Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
* İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 23–27 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır.

POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
MÜLAKAT SINAVI 23–24-25 Temmuz 2012 saat:08:00
BEDEN EĞİTİM SINAVI 26 Temmuz 2012 saat:08.00
YAZILI (TEST) SINAV 27 Temmuz 2012 saat:10.00

Polis Kolejine Giriş Sınavında başarılı olan aday öğrenciler puan ve tercih durumuna göre Polis Kolejine yerleştirilecektir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz